CHỌN
TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Khóa tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn.
Nâng cao khả năng nói và phản xạ tiếng Anh.
Lịch học linh hoạt phù hợp với mọi lịch trình từ sinh viên cho đến người đi làm.

Chọn tiếng anh giao tiếp

ĐĂNG KÝ NGAY

khóa Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người bận rộn tại VUS để được

Chủ động
về lịch học
Chinh phục mục tiêu

Chọn địa điểm và lịch học phù hợp chỉ với ứng dụng ITALK.

Chủ động
chọn nội dung học
Chinh phục mục tiêu

Với từng mục đích như học tập, giao tiếp hằng ngày, công việc hoặc thương mại...

Tăng phản xạ
tiếng Anh với 100% GVNN
Chinh phục mục tiêu

Giáo viên nước ngoài chuyên môn cao 80% thời lượng thực hành tăng phản xạ, tự tin giao tiếp và áp dụng trong thực tế.

Kết hợp học online
và offline
Chinh phục mục tiêu

Học tại trung tâm và ôn luyện qua app, giúp học viên tối ưu thời gian học.

HỌC VIÊN VUS NÓI GÌ

arrow_upward