Tìm khóa học tiếng Anh phù hợp dành cho bạn

Nhu cầu

Mong muốn

Kết quả

Chỉ 01 phút để nhận ngay lộ trình học đầy đủ từ VUS

Tìm khóa học tiếng Anh phù hợp dành cho bạn

Vui lòng chọn một độ tuổi phù hợp

Từ 04 đến 06 tuổi

Từ 04 đến 06 tuổi

Từ 06 đến 11 tuổi

Từ 06 đến 11 tuổi

Từ 12 đến 15 tuổi

Từ 12 đến 15 tuổi

Từ 15 tuổi, Sinh viên

Từ 15 tuổi, Sinh viên

Lựa chọn các
nhu cầu học

Vui lòng chọn một hoặc nhiều nhu cầu học

Phát âm chuẩn

Phát âm chuẩn
 

Hỗ trợ việc học tại trường

Hỗ trợ việc học
tại trường

Xây dựng 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

Xây dựng 04 kỹ năng
(Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Thi chứng chỉ quốc tế

Thi chứng chỉ
quốc tế

Du học

Du học
 

Lựa chọn các
nhu cầu học

Vui lòng chọn một hoặc nhiều nhu cầu học

Thi chứng chỉ quốc tế

Thi chứng chỉ
quốc tế

Phát triển 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

Phát triển 4 kỹ năng
(Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Giao tiếp tiếng Anh tự tin

Giao tiếp tiếng Anh
tự tin

Mất gốc tiếng Anh học căn bản

Mất gốc tiếng Anh
học căn bản

Hỗ trợ công việc hiện tại

Hỗ trợ công việc
hiện tại

Điền thông tin để
xem kết quả

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép VUS liên lạc thông qua các hình thức: cuộc gọi, tin nhắn, email nhằm mục đích tư vấn các chương trình Anh ngữ & nghiên cứu thị trường.

arrow_upward